October 4, 2018

Sportstickning

Medan dottern sportar med turbo kids stickar jag i sportgarn. En trivsam paus, men hu så kallt det är här (Om man inte härjar runt med Kidsen)! Nästa gång lär […]